خرید{مبانی نظری وپیشینه درمان بیش فعالی با نوروفیدبک}

خرید /مبانی نظری وپیشینه درمان بیش فعالی با نوروفیدبک/ جی بی|خرید|41016389|gbi40075440|مبانی نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک ,مبانی نظری وپیشینه درمان بیش فعالی با نوروفیدبک
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری وپیشینه درمان بیش فعالی با نوروفیدبک می باشد.

مبانی نظری وپیشینه درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

جدید ترین درمان برای کودکان ADHDآموزش نوروفیدبک میباشد، نوروفیدبك، نوعی رویكرد توان بخشی در درمان است، و هدف آن، بهنجار سازی پایدار ADHD-ADD است ( بارابار ،1996 ) . و هدف آن بهنجار سازی پایدار رفتار بدون وابستگی مداوم به داروها یا رفتاردرمانی است. نوروفیدبك، یک سیستم در مان جامع است که مستقیما" برروی کار مغز کار میکند.هر کدام از ما تعداد بیشماری نورون در مغزمان داریم . امواج مغزی با فعالیت و عدم فعالیت الکتریکی نورون ها در ارتباط هستند سیکل آنها بار ها و بارها بالا و پایین می رود . بلافاصله زمانی که سیکل امواج مغزی مراجع براساس الگوی تعریف شده حرکت کند باز خورد دریافت میکند . در نوروفیدبک صنسورهایی که الکترود نامیده میشوند برروی پوست سر بیمار قرار میگیرند . این سنسورها فعالیت الکتریکی مغز فرد را ثبت و در غالب منحنی های امواج مغزی ویا در اغلب موارد به شکل شبیه سازی شده در قالب یک بازی کامپیوتری یا فیلم ویدیویی ، به او نشان داده میشود. در این حالت فیلم یا هدایت بازی کامپیوتری بدون استفاده از دست تنها با امواج مغزی شخص انجام میشود. به این شکل فرد با دیدن پیشرفت یا توقف بازی و گرفتن پاداش یا ازدست دادن امتیاز یاتغییراتی که درصدا یا پحش فیلم بوجود می آید ، پی به شرایط مطلوب یا نامطلوب امواج مغزی خود برده و سعی میکند تا با هدایت فیلم ، وضعیت تولید امواج مغزی خودرا اصلاح کند . مثلا" اگر قراراست فرد موج تتا ی خودرا کاهش دهد بازی در صورتی پیش میرود که موج تتا از یک حد مشخص شده ای کمتر باشد.

....

انواع نوروفیدبک ها

نوروفیدبک به انواع مختلفی تقسیم می شود ، یکی از انواع نوروفیدبک ها ، نوروفیدبک کم انرژی 1 یا به اختصار LENS است در این نوع تقریبا" متفاوت از سایر انواع نوروفیدبک ، پالسی از میدان الکترومغناطیسی به عنوان فیدبک ، به فرد داده میشود . شدت میدان اعمال شده درLENS بسیار کم و فرکانس آن نیز در حد فرکانسهای مغزی است (9) . در واقع میدانهای بکار گرفته شده درسیستم های نوروفیدبک کم انرژی ، در محدودهء میدانهای مغناطیسی کم شدت با فرکانس پایین هستند . تفاوت اساسی و کاربردی LENS با سایر نوروفیدبکها در این است که هنگام انجام آن لازم نیست بیمار از هدف درمان آگاهی کامل داشته باشند. این ویژه گی برای برخی از مقاصد درمانی یک مزیت عمده محسوب میشود . علاوه براین سبب کارکرد راحت تر کاهش تعداد جلسات درمان ودر نتیجه سرعت بخشیدن به روند درمان می شود . بنابرین میتوان گفت که یکی از کاربردهای درمانی میدانهای مغناطیسی کم شدت و مک فرکانس ، در سیستم های نوروفیدبک کم انرژی است . بدیهی است که شناخت دقیق تر آثار این میدان ها برفعالیت الکتریکی مغز انسان در جهت گسترش و توسعه بیشتر این نوروفیدبک نوین ، امری ضروری است .

به عبارت دیگر گسترش کسب اطمینان در توانمندی سیستم نوروفیدبک کم انرژی در گروه نتایج حاصل از مطالعاتی است که باهدف کشف آثار میدان مغناطیسی ضعیف با فرکانس پایین بر مغز انسان انجام میشوند (9) .

...

قسمتی از منابع انگلیسی و فارسی:

1- کاپلان . سادوک ب (1386) ، خلاصه روانپزشکی . ی پور افکاری ، نصرت اله ، چاپ اول ، تبریز ، انتشارات ذوقی

2-کاپلان ، هارولد ; سادوک ، بنجامین ، جی ( 2007 ) .خلاصه روانپزشکی ی فرزین رضاعی (1390) ، چاپ چهارم ، تهران انتشارات ارجمند

3 - سادوک & سادوک (2006 ) خلاصه روانپزشکی رفیعی( 1388) چاپ دوم ، تهران انتشارات جیحون

4 - اسنل ، ریچارد ( 2010 ) . نورو آناتومی بالینی ی دکتر رضا شیرازی وهمکاران (1389 ) چاپ اول ، تهران انتشارات اندیشه

5 - لافون ، ر . ( 1375 ) . ریشه های روانی رفتار کودک ، ی سردری ، م ، ج . انتشارات خانواده

6- آیزنک . مایکل . دبلیو ( 1386 ) روانشناسی شناختی حافظه ، دکتر حسین زارع چاپ دوم ، تهران آییژ

...

1.Aman C.J. Roberts R.J. & Pennington B.F.(1998). Aneuropsychological examination of the underlying deficit in attention deficit hyperactivity disorder: Frontal lobe versus right parietal lobe theories. Developmental Psychology 34 956-969.

2.Abnormal Child Psychology Vloum 20/ Number 1 Februarry (1992).

3.American psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statical manual of Mental Disorder ( 4th – Revised .Washington DC: Athour.

4.American Psychiatric Association. (2000) Diagnostic and stafistical manual of mental disorders (4th ed. text rev.). Washington DC: Author.

5. Barabasz A. &barabasz M.(1996) Attention deficit hyperactivity disorder : Neurological basis and treatment alternatives. Journal of Neurotherapy 1

6. Barkley R. A. (2005) Attention – deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatmen(3rded.) New York: Guilford Press.

7. Controlled evaluation of a neurofeedback training of slow cortical potentials in children n with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) 2010


مطالب دیگر:
📚تحقیق در مورد مناجات منت 📚تحقیق در مورد مقايسه مباني فكري و سنت شعري رودكي و نيما يوشيج2 📚تحقیق در مورد مقدمه ای بر زبان Ruby 13 ص 📚تحقیق در مورد ملک الشعرای بهار 📚تحقیق در مورد مقايسه ي نهضت امام حسين و امام خميني 📚تحقیق در مورد مقدمه اي بر اهميت جنگلها و مراتع 📚تحقیق در مورد مقررات مربوط به شغل وكالت و رسوم كانون وكلاء پاريس 📚تحقیق در مورد منشا پیدایش ماست 📚سوخت رسانی گازی📚تحقیق در مورد سوره فلق 📚تحقیق در مورد سؤالاتی که مورد بیماری تب مالت پرسید ه می شود 📚تحقیق در مورد سورئاليسم 13 ص 📚تحقیق در مورد سهم بيوتكنولوژي در اصلاح گياهان زراعي 9 ص 📚تحقیق در مورد سوره مائده آیه 86 📚تحقیق در مورد سوره کوثر سوره 📚تحقیق در مورد سوره یوسف 📚تحقیق در مورد سيارات 📚تحقیق در مورد سيره پيامبر اكرم 📚تحقیق در مورد سيره امام خميني 📚تحقیق در مورد سيستم هاي حرارتي كف 10 ص 📚تحقیق در مورد سيره پيامبر 05 (چند مورد از سيره هاي پيامبر) 📚تحقیق در مورد سيستمهاي حرارتي و برودتي 📚تحقیق در مورد سيماي ظهور وايرانيان 📚تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد 📚تحقیق در مورد سينه نرم قادر است كمك كند به تشخيص دادن سرطان 11 ص